17 melodier under temaet fred og harmoni i verden, med mp3, noder og sangtekster.
Fredssange af Poul Pedersen
-


1.
Solen gir os energien, – bruner vores blege krop.
Solen danner regnvejrsskyen, – når den varmer havet op.
Solens varme starter blæsten, – møllevinger drejer rundt.
Solen driver plantevæksten, – der gør luften ren og sund.
En betingelse for livet, – bli'r af solens stråler givet
2.
Kul og olie vi forbrænder – for at skaffe energi.
Solen os langt mere sender – uden røg og svineri.
Hvis vi bruger fantasien, – solen os globalt, totalt
Kan levere energien – ganske C O 2 neutralt.
Vi kan vort miljø beskytte, – når vi solens kraft udnytte.
3.
Der skal sættes solpaneler – på hvert hustag overalt
Og på hvert et skib der sejler, – solpaneler sættes skal
Solpanel på drivhus bygge – under ørkensolen hed,
kunne give læ og skygge, – til et frodigt plantebed.
Solpanel på bjerges tinde, – og hvor midnatssolen skinne.
4.
Solpanel på vej og gade, – baner, tog og bil og bus.
Solpanel på husfacade, – på hvert solbeskinnet hus.
Verdens el net sammenknytte, --, solkraft så udnyttes fint
al den el, der ej benyttes, – kan så producere brint.
Tidevand og havets bølger, – kunne drive mange møller.
5.
På de varme oceaner, – der hvor solen brænder hed
Starten gives til orkaner, – mange men'sker plages med.
Hvis nu der på disse have, – solpaneler ud blev lagt,
meget el de kunne lave, – dæmpe ned orkaners magt.
Kan mon klima reguleres, – medens sol el produceres?
6.
Frodig plantevækst forbruger – flittigt af den co2,
som vor verdensklima truer, – derfor skal der planter gro.
Overalt hvor jord kan dyrkes, – Jorden skal vi passe på.
Læ og vanding værn mod tørke – plantevæksten fremmes må.
Skove og natur beskyttes, – ej med rovdrift groft udnyttes
7.
Krige skaber forurening, – som da vist er ganske stor.
Og med co2 udledning – truer klima på vor Jord.
Alle lande i forening – skal forsvare denne Jord.
Standse kriges forurening, – tage vare på vor Jord.
Alt hvad de på krig spendere, – megen sol el ku' kreere
8.
Sultproblemer kan ej klares, – blot med større produktion,
af en masse fødevarer, – der skal mønt i tegnebog'n.
Producenter vil afsætte, – der hvor bedst betaling gie's.
Folk som deres sult vil mætte, – må betale varens pris.
Hjælp til sultne folkemasser, – kunne være arbejdspladser.
9.
Hvis i hungerramte lande, – solkraft- elværk bygget bli'r.
Energi og vækst der dannes. – som så arbejdspladser gi'r.
Solkraft kan fabriker drive, – til forbrug og til eksport.
Folk så der kan leve livet, – ej som flygtning drives bort.
Hele verden kan udnytte – solens kraft med stort udbytte.
10.
Frygt for hungersnød der nager – sidst i attenhundred tal.
Verdens kvælstofgødningslager – alt for hurtigt tømmes skal.
Nu fra luften kvælstofgødning – henter vi i overflod.
På vor energibekymring – solen snildt kan råde bod.
Gi'r den energi pr. uge, – som i mange år forbruges

Tekst & Melodi: Poul Pedersen © 2008 / 2009
Læs fakta om solenergi fra Normek A/S
noder
dk_sprog uk_sprog