17 melodier under temaet fred og harmoni i verden, med mp3, noder og sangtekster.
Fredssange af Poul Pedersen
-


1.
Hørte vi det ret, blev accept der givet?
på traktat om fred, om respekt for livet.
Er det virk' lighed? ej blot drømmeri.
Er der håb om fred? Er al krig forbi?
Håb om bedre fremtid for alle folk på jord:
2.
Alle folk på jord, disse milliarder,
som den jord bebor, ny epoke starter.
Genopbygge vil, det som krig nedbrød
hjælper alle til, slutter verdens nød.
Håner ej hvad andre tror. Vinder fred på jord.

Tekst & Melodi: Poul Pedersen © 1994
Uden javascript spiller musikken ikke...
noder
dk_sprog uk_sprog