17 melodier under temaet fred og harmoni i verden, med mp3, noder og sangtekster.
Fredssange af Poul Pedersen
-


1.
Hvorfor er der dog så megen krig?
her på denne gamle klode.
Hvorfor er den så ufredelig?
er mon fred ej mer på mode.
Paradokset er globalt, ubalance rent socialt
Brydes disse skel ej ned, – får vi ingen holdbar fred.
Fattigdom og trange kår – skaber frustrationer,
hvori let man fjendskab sår – blandt religioner
2.
Intet vindes der ved nogen krig.
Der blot meget ødelægges.
Våbensmed og kræmmer bliver rig,
men som helhed alting svækkes.
Folk som rundt i parlamenter – spreder uforsonligt bud,
diktatorer, præsidenter – selv i krig skul' sendes ud.
Men'sker i tusindtal – mister liv i krige,
når dem der regere skal, – ej vil sig forlige.
3.
Selv i lande med den værste nød,
har de rige overklasser,
råd til meget mer end dagligt brød,
groft udpiner folkemasser.
Mens de deres liv forsøde, – så man væmmes må derved,
land og folk alt lægges øde – i en stor elendighed.
Medens andre samle kan, – sult hos dem at mætte,
penge fra det samme land – skjult i bank indsættes.
4.
Alt hvad hemmeligt i banker står,
hvor ej skat af renter svares.
Hvis F N fik fem procent hvert år;
deraf meget kunne klares.
Genopbygges på vor Jord, – der hvor krige satte spor.
Skabe velfærd, vækst og brød, – standse kriges gru og nød.
Krigens ækle hykleri; – penge griske vinder.
Tabere i hver en krig – er jo børn og kvinder.
5.
Ofte ser man nød og fattigdom
i de råstofrige lande.
For den rigdom men'sker kriges om,
må vi ofte bittert sande.
Hvis der af alt mineral, til F.N. blev skat betalt.
F.N. det fordele kan, så det gavner folk og land.
Så det ikke bare går i korruptes lommer,
men forbedrer folkets kår, og til nytte kommer.
6.
Sultproblemer ej blot klares ved,
flere madvarer at lave.
Er der intet at betale med,
mættes ej den sultnes mave.
Producenter sælger hvor, – man de bedste priser får.
Konsumenter ligevis, – må betale markeds pris.
Frugt og grøntsag dyrket her, – ser man destrueres.
Når fra sydens lande der, – billigt importeres.
7.
Klyngebomber, kærnevåben må
konventionerne forbyde.
Hvorfor ej forbyde ligeså,
hvert et våben at afskyde.
Som gør mennesker fortræd, – ødelægger bryder ned.
Skader vort miljø på jord, – forurening kæmpestor.
Vi på brændstof spare her, – vil miljø beskytte.
Krige sviner mer og mer – ganske uden nytte
8.
Menneskers basale rettighed
sikres skal med konventioner.
Brydes disse bli'r der straffet med,
handelsboykot og sanktioner.
Landet svækket bli'r derved, – og i stor elendighed,
folket lide må den straf, – præsidenten sku' ha' haft.
Med sanktioner næppe man, – kan diktator svække.
Had mod andre lande han, – i sit folk vil vække.
9.
Alle folk som bor på denne Jord,
må respekt for livet vise, virke for at overalt der gror,
så enhver får nok at spise.
Uanset hvorend man bor, – overalt på denne Jord,
hån ej folk for æt og tro, – deraf intet godt kan gro.
For med had og vold og mord, – intet godt udrettes.
Hævnes hvert et drab på Jord, – snart alt liv udslettes.
10.
Demokratisk samfund bygger på,
valgte flertal kan regere.
Mindretal dog respekteres må,
hvis nation skal ret fungere
Undertrykte folkeslag, – nepotisme og bedrag,
grundlag gi'r for had og nag, – som konflikter gi'r hver dag.
Kamp om vælgersympati – splid blandt folk kan skabe,
true fred og harmoni, – og kan grøfter grave
11.
Alle verdens børn oplæres må
til at blive samfundsborger
til at samarbejde ikke slå
ej at volde andre sorger
til at vise samfundssind – egoisme skrænke ind
til at te sig pænt socialt – til at virke optimalt
til et liv med mådehold – bæredygtigt leve
ikke at udøve vold – gode borgere blive
12.
Når de fattige til angreb går
på de rige overklasser
Rige men'sker mere rigdom får
fattig bliver folkemasser
Men'sker som angrebet bli'r, instinktivt jo modstand gi'r
Stærke våben køber så våbensmed profit vil få
Når ressourcer bruges til våbenproduktioner
Så kan de ej bruges til velfærd til personer

Tekst & Melodi: Poul Pedersen © 1994 / 2007 / 2009 / 2010 / 2020
Uden javascript spiller musikken ikke...
noder
dk_sprog uk_sprog