17 melodier under temaet fred og harmoni i verden, med mp3, noder og sangtekster.
Fredssange af Poul Pedersen
-


1.
Kirkeklokker ringer i vor mørke tid,
bud påny os bringer: Det er juletid.
Jul trods nød og ufred rundt om på vor jord,
menneskets ærgerrighed sætter sine spor.
Og vi takker dig vor Gud for dit julebud.
se med nåde til os ned, giv os julefred
2.
Lys ved juletide varmer hjerte koldt.
Godt det er at vide her i vintervold.
Jesus kom til verden, blev i krybben lagt.
Lede vil vor færden fri af mørkets magt.
Tak vor Gud, med julens bud, hjælpsomhedens bud,
spredes kan til hvert et sted, håb om julefred
3.
Som af stjernen ledtes vise mænd fra øst,
julens bud udbredtes os til håb og trøst.
Barnet, født i stalden, julebudets ord,
ønsker fred for alle, overalt på jord.
Giv os Gud, vi på dit bud går i livet ud,
og med næstekærlighed vinder julens fred.

Tekst & Melodi: Poul Pedersen © 1992 / 1993
Uden javascript spiller musikken ikke...
noder
dk_sprog uk_sprog